خانه / مقاله و مقالات ترجمه شده / علوم پایه (صفحه 3)

علوم پایه

ترجمه مقاله آرایش ژنتیکی- Genetic Placement

دانلود ترجمه مقاله

ترجمه مقاله آرایش ژنتیکی عنوان فارسی مقاله: آرایش ژنتیکی . دسته: زیست شناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 10 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: یک …

ادامه نوشته »

ترجمه مقاله متابولیسم گلیکول و دفع با کلامیدوموناس رینهاردتی

دانلود ترجمه مقاله

ترجمه مقاله متابولیسم گلیکول و دفع با کلامیدوموناس رینهاردتی عنوان فارسی مقاله: متابولیسم گلیکول و دفع با کلامیدوموناس رینهاردتی . دسته: زیست شناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 14 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان …

ادامه نوشته »

ترجمه مقاله راندمان بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی

دانلود ترجمه مقاله

ترجمه مقاله راندمان بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی عنوان فارسی مقاله: راندمان بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی و ریشه های کرکی گیاه میزا لانسیولاتا. دسته: زیست شناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 13 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این …

ادامه نوشته »

ترجمه مقاله تولید بهبود پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB) در تنباکوی جهش یافته

دانلود ترجمه مقاله

ترجمه مقاله تولید بهبود پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB) در تنباکوی جهش یافته عنوان فارسی مقاله: اصلاح تولید پلی هیدروکسی بوتیرات در تنباکوی جهش یافته توسط افزایش کارایی ژن های بیوسنتز پلی هیدروکسی بوتیرات باکتریایی. دسته: زیست شناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 4 جهت …

ادامه نوشته »

ترجمه مقاله القای تفکیک در مریستم رأسی شاخه-زیست شناسی

دانلود ترجمه مقاله

ترجمه مقاله القای تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوما عنوان فارسی مقاله: القای تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوما. دسته: زیست شناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) …

ادامه نوشته »

ترجمه مقاله گلسنگ ها، منبع احتمالی آنتی اکسیدان ها- زیست شناسی

دانلود ترجمه مقاله

ترجمه مقاله گلسنگ ها، منبع احتمالی آنتی اکسیدان ها عنوان فارسی مقاله: گلسنگ ها، منبع احتمالی آنتی اکسیدان ها. دسته: زیست شناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 10 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله …

ادامه نوشته »

ترجمه مقاله ريزتكثير و گلدهی آزمايشگاهی در گیاه پنتانما ایندیکوم لینگ

دانلود ترجمه مقاله

ترجمه مقاله ريزتكثير و گلدهی آزمايشگاهی در گیاه پنتانما ایندیکوم لینگ عنوان فارسی مقاله: ريزتكثير و گلدهی آزمايشگاهی در گیاه پنتانما ایندیکوم لینگ. دسته: زیست شناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 10 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی …

ادامه نوشته »

ترجمه مقاله کالبد شکافی مولکولی از مریستم ساقه نخود

دانلود ترجمه مقاله

ترجمه مقاله کالبد شکافی مولکولی از مریستم ساقه نخود عنوان فارسی مقاله: تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود. دسته: زیست شناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 22 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده …

ادامه نوشته »

ترجمه مقاله مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان

دانلود ترجمه مقاله

ترجمه مقاله مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان عنوان فارسی مقاله: مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان. دسته: زیست شناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 24 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله …

ادامه نوشته »

ترجمه مقاله مقایسه ی عملکرد فولیکولی و زرده ای بین گاوهای شیرده از نظر ژنتیکی

دانلود ترجمه مقاله

ترجمه مقاله مقایسه ی عملکرد فولیکولی و زرده ای بین گاوهای شیرده از نظر ژنتیکی عنوان فارسی مقاله: نظارت و مقایسه ی عملکرد فولیکولی و زرده ای بین گاوهای شیرده با تولید شیر کم و زیاد از نظر ژنتیکی توسط فراسونوگرافی. دسته: زیست شناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) …

ادامه نوشته »