معماری
خانه / نمونه سوالات استخدامی

نمونه سوالات استخدامی

دانلود نمونه سوالات استخدامی پکیج بهاری ایران استخدام

jasvir shakhes

دانلود نمونه سوالات استخدامی پکیج بهاری ایران استخدام دانلود نمونه سوالات استخدامی – آزمون های موجود در داخل این بسته: ۱- آزمون استخدامی دیوان محاسبات در سال ۹۴ ۲- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۹۳ ۳- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۹۴ ۴- آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در …

ادامه نوشته »

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو

ttttt

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو این مجموعه شامل سوالات عمومی پرتکرار سالهای قبل میباشد که برای عزیزان شرکت کننده در آزمون استخدامی تهیه شده است. وب سایت پروژه فوریو برای شما آرزوی موفقیت می نماید . سوالات فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه L.D.C.I ) سوال ۱       …

ادامه نوشته »

دفترچه سوالات استخدامی مشاور تحصیلی آموزش و پرورش

ttttt

دفترچه سوالات استخدامی مشاور تحصیلی آموزش و پرورش – رشته: مشاور تحصیلی – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 – مواد امتحانی: 60 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه) 3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / …

ادامه نوشته »

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش

ttttt

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش – رشته: هنر آموز ماشین های کشاورزی – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 – مواد امتحانی: 50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه) 3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 …

ادامه نوشته »

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع نساجی آموزش و پرورش

ttttt

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع نساجی آموزش و پرورش – رشته: هنر آموز صنایع نساجی – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 – مواد امتحانی: 50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه) 3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 …

ادامه نوشته »

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه برداری آموزش و پرورش

ttttt

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه برداری آموزش و پرورش – رشته: هنر آموز نقشه برداری – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 – مواد امتحانی: 50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه) 3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 …

ادامه نوشته »

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع چوب آموزش و پرورش

ttttt

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع چوب آموزش و پرورش – رشته: هنر آموز صنایع چوب – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 – مواد امتحانی: 55 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه) 3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 …

ادامه نوشته »

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش

ttttt

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش – رشته: هنر آموز نقشه کشی معماری – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 – مواد امتحانی: 50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه) 3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 …

ادامه نوشته »

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز مکانیک خودرو آموزش و پرورش

ttttt

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز مکانیک خودرو آموزش و پرورش – رشته: هنر آموز مکانیک خودرو – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 – مواد امتحانی: 50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه) 3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 …

ادامه نوشته »

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز حسابداری آموزش و پرورش

ttttt

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز حسابداری آموزش و پرورش – رشته: هنر آموز حسابداری – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 – مواد امتحانی: 50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه) 3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال …

ادامه نوشته »