شهرداری

نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی

ttttt

نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی آتش نشانی  که در تاریخ 88/9/19برگزار شده است، می باشد. – نام محصول: نمونه سوالات عمومی و اختصاصی استخدامی سال 1388 آتش نشانی جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید – …

ادامه نوشته »

سوالات استخدامی کارشناس امور اداری شهرداری

ttttt

سوالات استخدامی کارشناس امور اداری شهرداری – عنوان شغلی: کارشناس امور اداری – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای 90 و 91 و 92 (فاقد پاسخنامه) جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید تعداد کل سوالات: 120 مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: 3 دفترچه …

ادامه نوشته »

سوالات استخدامی مهندس راه و ساختمان شهرداری

ttttt

سوالات استخدامی مهندس راه و ساختمان شهرداری – عنوان شغلی: مهندسی راه و ساختمان – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای 90 و 91 و 92 (فاقد پاسخنامه) جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید تعداد کل سوالات: 120 مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: 3 دفترچه …

ادامه نوشته »

سوالات استخدامی حسابدار شهرداری

ttttt

سوالات استخدامی حسابدار شهرداری – عنوان شغلی: حسابدار 1 و حسابدار 2 – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای 90 و 91 و 92 (فاقد پاسخنامه) جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید تعداد کل سوالات: 240 مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: 6 دفترچه فایل های …

ادامه نوشته »

سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی شهرداری

ttttt

سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی شهرداری – عنوان شغلی: مسئول خدمات مالی – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای 90 و 91 و 92 (فاقد پاسخنامه) جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید تعداد کل سوالات: 120 مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: 3 دفترچه فایل های …

ادامه نوشته »

سوالات استخدامی کارشناس محیط زیست شهرداری

ttttt

سوالات استخدامی کارشناس محیط زیست شهرداری – عنوان شغلی: کارشناس محیط زیست – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای 90 و 91 و 92 (فاقد پاسخنامه) جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید تعداد کل سوالات: 120 مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: 3 دفترچه فایل های …

ادامه نوشته »

سوالات استخدامی کاردان آتش نشانی شهرداری

ttttt

سوالات استخدامی کاردان آتش نشانی شهرداری – عنوان شغلی: کاردان آتش نشانی – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی سال 92 (فاقد پاسخنامه) جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید تعداد کل سوالات: 40 سوال فایل های موجود در این بسته: اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری عنوان شغلی کاردان آتش نشانی در سال …

ادامه نوشته »

سوالات استخدامی متصدی امور دفتری شهرداری

ttttt

سوالات استخدامی متصدی امور دفتری شهرداری – عنوان شغلی: متصدی امور دفتری (کاردانی و کارشناسی) – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای 90 و 91 و 92 (فاقد پاسخنامه) جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید تعداد کل سوالات: 120 مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: …

ادامه نوشته »

سوالات استخدامی کارشناس شهر سازی شهرداری

ttttt

سوالات استخدامی کارشناس شهر سازی شهرداری – عنوان شغلی: کارشناس شهر سازی – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای 90 و 91 و 92 (فاقد پاسخنامه) جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید تعداد کل سوالات: 120 مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: 3 دفترچه فایل های …

ادامه نوشته »

سوالات استخدامی کارشناس تحلیلگر سیستم شهرداری

ttttt

سوالات استخدامی کارشناس تحلیلگر سیستم شهرداری – عنوان شغلی: کارشناس تحلیلگر سیستم – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای 90 و 91 (فاقد پاسخنامه) جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید تعداد کل سوالات: 80 مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: 2 دفترچه فایل های موجود …

ادامه نوشته »