خانه / بایگانی برچسب: اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری عنوان شغلی کارشناس حقوقی

بایگانی برچسب: اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری عنوان شغلی کارشناس حقوقی

سوالات استخدامی کارشناس امور اداری شهرداری

ttttt

سوالات استخدامی کارشناس امور اداری شهرداری – عنوان شغلی: کارشناس امور اداری – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای 90 و 91 و 92 (فاقد پاسخنامه) جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید تعداد کل سوالات: 120 مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: 3 دفترچه …

ادامه نوشته »

سوالات استخدامی مهندس راه و ساختمان شهرداری

ttttt

سوالات استخدامی مهندس راه و ساختمان شهرداری – عنوان شغلی: مهندسی راه و ساختمان – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای 90 و 91 و 92 (فاقد پاسخنامه) جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید تعداد کل سوالات: 120 مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: 3 دفترچه …

ادامه نوشته »

سوالات استخدامی حسابدار شهرداری

ttttt

سوالات استخدامی حسابدار شهرداری – عنوان شغلی: حسابدار 1 و حسابدار 2 – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای 90 و 91 و 92 (فاقد پاسخنامه) جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید تعداد کل سوالات: 240 مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: 6 دفترچه فایل های …

ادامه نوشته »

سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی شهرداری

ttttt

سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی شهرداری – عنوان شغلی: مسئول خدمات مالی – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای 90 و 91 و 92 (فاقد پاسخنامه) جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید تعداد کل سوالات: 120 مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: 3 دفترچه فایل های …

ادامه نوشته »

سوالات استخدامی کاردان آتش نشانی شهرداری

ttttt

سوالات استخدامی کاردان آتش نشانی شهرداری – عنوان شغلی: کاردان آتش نشانی – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی سال 92 (فاقد پاسخنامه) جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید تعداد کل سوالات: 40 سوال فایل های موجود در این بسته: اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری عنوان شغلی کاردان آتش نشانی در سال …

ادامه نوشته »

سوالات استخدامی کارشناس تحلیلگر سیستم شهرداری

ttttt

سوالات استخدامی کارشناس تحلیلگر سیستم شهرداری – عنوان شغلی: کارشناس تحلیلگر سیستم – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای 90 و 91 (فاقد پاسخنامه) جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید تعداد کل سوالات: 80 مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: 2 دفترچه فایل های موجود …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور باغبانی شهرداری

ttttt

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور باغبانی شهرداری – عنوان شغلی: کارشناس امور باغبانی – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای ٩٠ و ٩١ و ٩٢ (فاقد پاسخنامه) تعداد کل سوالات: ١٢٠ مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: ٣ دفترچه فایل های موجود در این بسته: اصل دفترچه …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری

ttttt

نمونه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری – عنوان شغلی: کارشناس حقوقی – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای ٩٠ و ٩١ و ٩٢ (فاقد پاسخنامه) تعداد کل سوالات: ١٢٠ مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: ٣ دفترچه فایل های موجود در این بسته: اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری …

ادامه نوشته »