مخابرات ایران فروشگاه‌های برند راه می‌اندازد – پروژه فور یو

خبرگزاری ایسنا: معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران گفت: تصمیم داریم فروشگاه‌های برند ایجاد کنیم تا استانداردهای ارائه خدمات را به نحو مطلوب سراسری کنیم که هر میز پاسخگو به مشتری، دارای کاتالوگ سرویس و امکان حل مسئله و مشکل Read More …